“Deu soi prontu po fairi su presidenti de su Guvernu”, est cantu at nau Mateu Salvini in Telelombardia. “Deu bogliu chi s’Italia incumentzit a cambiai, soi prontu a ddue ponni sa faci ma non ap’a nai mai ‘O Salvini o sa morti’, nau feti ca Salvini est a dispositzioni, ma c’est una scuadra e podeus ragionai de scuadra”, at sighiu a nai.

“Chini nos at votau – at spiegau beni – nos at donau fiducia manna po fairi is cosas chi eus nau, comenti cussa de nci bogai sa lei de sa Fornero, e in pissu de custu boleus biri eita narat su Parlamentu. Berlusconi fut e abarrat su capu de Fortza Italia, non biu atra genti chi ndi possat pigai su postu, eus pigau un’impignu mannu e, comenti s’est bidu po is eletzionis de is presidentis de Camera e Senau seus stetius coerentis, de bonu coru e unius”.

Chistionendu de is Steddaus at nau ca po imoi funt stetius de fueddu e ca issu sa genti dda misurat po cussu chi fait e non po is fueddus chi umperat.