Massimu D’Alema arrespundit a Romanu Prodi, babu mannu de su centrumanca chi sabudu est calau in campu po donai s’apogiu a sa lista “Insieme”, e ca fueddendu de D’Alema, Bersani e is atrus chi ndi funt bessius de su PD iat nau “amigus chi faddint”, poita chena aleantzia si fait binciri cu centrudresta o is Steddaus.

“Est sa matessi cosa chi pensu de issu, un’amigu chi faddit”, est s’arrespusta de D’Alema chi at a curriri po su Senau in is listas de Liberi e Uguali.

“Prodi bolit Gentiloni – narat su deputau pugliesu, ma cun cun custa lei eletorali, chi Prodi iat nau ca peus non podiat essiri e chi Gentiloni at fatu passai cun otu votus de fiducia, non si votat Gentiloni ma Renzi. Chi “Insieme” non pigat su 3% su votu andat a Renzi, cuncas Prodi at a votai po Berlusconi e Renzi nedu faulas a issu etotu e donendu unu votu chi non est utili po nemus”.

Cussu chi benit bistu de totus comenti su chi at bofiu a si dividiri de su Partidu Democratigu, chistionat in s’arradiu e pusti airi arrespustu a Prodi no dda mandat a nai manu a su nemigu prus mannu, Mateu Renzi: “Candu Renzi narat ca su PD at a binciri is eletzionis mi parit de essiri in sa Luna. Invecias deu soi in mesu a sa genti e medissimus de cussu chi atobiu an a votai centrudresta o is Steddaus”.

Po D’Alema su segretariu de su PD castiat tropu a Berlusconi, cun sa sperantzia chi si seghit s’alleantzia cun sa Lega, e chistionendu, invecias de is Steddaus narat: “Deu non tengiu cosa de nai de custus, is unicas cosas de nai chi tengiu funt po is fascistas, ma ndi soi seguru ca chi bincint ant a fairi meda mali, non funt capassus”.

 

Foto: biografieonline.it