“Cumprendu beni chi po Salvini non est facili meda a ponni a una parti Sirviu Berlusconi, ma de Arcore non podit partiri peruna pensada po cambiai is cosas, de in cui ndi podit benni a foras feti unu guvernu de totu paris. Po nosu custu film no esistit”. Luisu Di Maio, in Aosta po sa campagna eletorali de is regionalis de s u20 de maiu, chistionat craru e tundu a Salvini.

“Su Guvernu chi bolit Salvini, cun aintru sa Meloni, Berlusconi, Salvini e nosu non podit essiri unu guvernu chi cambiat is cosas. Custa est s’idea sua ma non podit essiri sa nosta. Chi funt pensendu a-i custu film po nosu aberu non esistit, nosu boleus mandai innanti s’orologiu e non ddu boleus fairi torrai a coa”.

Di Maio arrespundit a is giorronalistas chi pregontat de Salvini o de Mauritziu Martina, su segretariu po s’ora de su Partidu Democratigu, nendu ca po imoi non si depint biri: “Is fueddus de Martina funt unu passu a innanti e imoi bieus eita cambiat aintru de cussu partidu. Sa Lega chi bolit chistionai bengiat de nosu e bieus eita podeus fairi paris”.

Foto: lineapress.it