Issu etotu dd’at fatu sciri: “Lassu sa cadira de chini cumandat in su partidu democratigu de sa Sardigna – is fueddus sûs – ma apu fatu de totu po tenni uniu su partidu e cun totu is fortzas po agatai una strada noa apustis su 4 de martzu. Est craru a totus, a dogna manera, chi non bastat sa volontadi de unu, difatis apu gherrau contras su tzurpimini de atrus dirigentis chi non si bolint moviri de cussu chi pensant e seus abarraus aici comenti seus”.

Cucca, in s’atobiu de is democratigus de Abbasanta, at finas nau sa sua po is cumunalis sardas de dî innanti eriseru: “De una parti Igresias, chi est su laboratoriu chi eus sempiri nau, de unioni e de s’atra Assemini aunia is certus tra nosu ant favoressiu is atrus”.

“Depeus torrai a partiri de innoi – at sighiu Cucca – poita s’arresultau de Màuru Usai in Igresias nosi depit fairi sperai in-d’unu benidori prus bonu po su partidu, pensendu puru a is regionalis de s’annu chi benit”.

 

 

Foto: ansa.it