“Chi su Partidu democratigu andat paris a su Movimentu 5 Steddas su miu at essi sa tessera de prus pagu tempus de sa storia de is partidus politicus”. Aici at scritu in Twitter su ministru po su Svilupu Carrulu Calenda ca at pigau sa tessera de su Pd eriseru etotu. Calenda non bolit perunu acordiu cun is Steddaus comenti su segretariu Renzi.

Imoi tocat a biri su partidu eita at a fairi. At perdiu is eletzionis in manera legia po totus però s’agatat a essiri de importantzia manna po chini at bintu: sa Lega e is Steddaus. Po podiri guvernai, gratzias a una lei eletorali chi non serbit a nudda, Di Maio si castiat a su Pd chena de Renzi e Salvini chistionat de “cussa manca chi si castiat a sa Lega”. Po s’ora su partidu parit chi non chistionit de peruna alleantzia, e parit postu a una parti Migheli Emiliano chi fueddat de andai a guvernai paris a is Steddaus, is cosas però ant a podiri cambiai chi Mattarella iat depiri pediri a is democratigus de agiudai is piciocus de Grillo a fairi su guvernu.

Carrulu Calenda est bidu aintru de su partidu comenti cussu chi podit sarvai su partidu ma cussu etotu coitat a nai ca “non bolgiu fairi su segretariu e chi cicant calencunu chi ddu possat fairi non soi deu. Teneus giai un’omini chi depeus ponni infatu e-i ddi narant Paulu Gentiloni”.

 

 

Foto: twitter.com