Depit essiri bellu a beru po chine chi siat a giogai una schedina de cali chi siat giogu e binciri, massimamenti cun Paschigedda in is orus, prus de unu milioni de eurus. Est cussu chi est sussediu in Igresias a unu giogadori fortunau deaveras chi at intzertau is numurus chi ant bintu in su giogu Milion Day. Su dianri bintu est 1.016.520 eurus e cussu giogau, invecias, cincuantases eurus po unu sistema. Is numurus chi funt bessius de sighiu funt s’otu, su bintitres, su cincuantunu, su cincuantatres e su cincuantacuatru. Sa fortuna, custa borta, s’est frimada in sa butega de orruga Veneto de Alessia Granella e, po imoi, non si scit nudda de chini at bintu totu custu dinari.

A su tempus de oi parit ca feti cun sa fortuna si possat andai ainnanti in custu mundu chi non impromitit nudda de bonu. Spereus chi custu dinari siat andau a genti chi ndi tengiat a beru abbisongiu e chi ddi possat acansai totu is disiglius chi tenit.

 

 

Foto: totofortuna.it