“Apu bintu unu milioni de eurus, ma po mimi funt tropus, no ddus bogliu”. Biagio Vigna, sessant’annus de Pinerolo in provincia de Torinu, est su proprietariu de unu dei is biglietus de sa Lotteria Italia chi at bintu su tertzu premiu.

“Cussu biglietu”, contat, “ddu ia comporau po figlia mia, po ddi fairi un’arregalu, duncas est de-i cussa”. Biagio Vigna, chi de trabagliu fait su parchegiadori, fut trabagliendu indenanti de una discoteca candu calencunu dd’at nau ca unu de is biglietus chi iant bintu fut stetiu bendiu in sa citadi sua. “Apu castiau su biglietu miu, apu controllau sa serie e su numuru e po pagu non m’est calau un’infartu”. Sighit Biagio Vigna e narat: “Po mimi cussu dinari est abertu tropu, no ddus bogliu. Figlia mia est giovana, ndi tenit bisongiu issa po su tempus benidori, deu sa vida mia dd’apu giai fata”.