Tempus malu un’atra borta in Sardigna e prus che a totu in sa parti bascia de s’Isula. At propriu totu sa noti e sighit a proiri in Santu Idu, Casteddu, Cabuterra, Sestu, Pula, Santu Sparau e Uras. Is primas fogis de abba si funt bidas in sa554, insa 130 e in sa 195, e inderetura s’Anas est andada a biri sa situatzioni.

Medas is lamadas finas po is pompieris, chi funt trabagliendu massimamenti po libertai is mangasinus de s’abba, in Casteddu, po po calencuna mata chi nd’est calendu. Nudda scola e serraus totu is uficius pubricus in Casteddu e in totu s’area Metropolitana. Sa croba prus manna si donat in is cumunus chi at tentu prus probelmas sa cida passada. Apustis prangiu, non aici a forti a dogna manera, at incumentzai a proiri finas in su Nugoresu e in Gaddura, faint sciri se su Meteo, e non feti abba ma finas bentu forti chi de su Casteddaiu at a sulai finas in is dis chi benint. De cras, a bellu a bellu, at incumentzai a migliorai su tempus e non eus a biri aici meda abba.

 

Foto: meteoweb.eu