A pustis s’atentau a su sindigu de Isporlatu funt erribaus is amelessus a su capu de is barracellus de Paulle. Inderetura est erribada sa solidariedadi de sa Giunta e de su Consigliu Regionali e finas de s’Anci.

Is dellecuentis ant postu fofu a sa porta de domu de su sindigu Franciscu Furriolu de Isporlatu. In Paulle si dd’ant pigada cun su cumandanti de is barracellus Peppi Caddeo. In sa localidadi de Marzas, a s’incumentzu de sa bidda si ligint fueddus de amelessu po Caddeo: una grugi acostau a s’annomingiu de su cumandanti. Su sindigu, Dominigu Gallus, de sa pagina de Facebook at scritu: “Totu sa bidda est a su costau de su Capitanu Caddeo e ddi torraus gratzias po su trabagliu mann uchi in custus annus at fatu”.

Finas Pigliaru at nau sa sua: “Cosas chi non agiudant sa democratzia e su biviri in paris de dogna comunidadi”. Su guvernadori at fatu sciri puru “s’importantzia manna de sa videosorveglianza ma totu si depit binciri cun sa cultura e cun sa scola, ma su Stadu depit fairi biri ca c’est e non ca si ponit a una parti. Po nosu balit s’acordiu chi iaus fatu cun Minniti, eus pediu prus de una borta a su ministru Salvini de arrespetai is impignus pigaus de su ministeru, sa Sardigna s’aspetat meda e non pagu”.

 

 

 

Foto: sardegnaturismo.it