“Una dî intrea aintru de su Museu Archeologicu de Casteddu”, aici si ligit in sa pagina Facebook de su Museu etotu chi at pubricau is fotografias de Albertu Angela, figliu de Pieru, in sa bisita de eriseru. “Cun sa gentilesa e sa professionalidadi – ant scritu – at imparau a totus ca su trabagliu est unu prageri. Boleus finas e nai ca is ominis de sa Rai funt aberu genti chi scit trabagliai meda e ca is programas de Angela funt de calidadi manna finas po cussu. Albertu Angela at postu sa firma sua in su libburu de is bisitadoris e ddu at scritu puru: “Aunia su passau agatat su benidori sû”.

Albertu Angela e is ominis de sa Rai funt abarraus in su Museu finas a merì mannu e oi ant essi invecias in Barumini po si castai su Nuragi de professor Lilliu.

Sa cultura est un’atra strada chi tocat a batiri po cicai de ndi bessiri de una crisi chi parit chi non tengiat acabbu, non est beru ca cun sa cultura non si papat, a nosu parit invecias ca si podit papai beni.

 

 

Foto:  trevisotoday.it