De eriseru sa Sardigna est prus pobora po airi perdiu unu figliu de is prus sabius e de bona volontadi. Gesuinu Muledda, Gigi po is amigus, s’est mortu a setantases annus (fut de su 1942) in su Policlinicu de Pauli aunia s’agatat de unu pagu de tempus. A ddu bociri una maladia chi in is urtimus tempus diat debilitau meda.

Grandu omini de cultura, sciat chistionai beni e sciat nai is cosas in manera galana. Muledda in sa vida sua est stetiu unu de is ominis prus importantis de su Partidu Comunista Italianu e po bint’annus, de su1974 asu 1994, at fatu su consiglieri regionali e finas s’assessori innanti de s’Urbanistica e in segus de s’Agricoltura in sa giunta de su sardista Màriu Melis. In is urtimus annus fut su presidenti de is Rossomori abarrendu sempiri frimu in is idealis de gioventudi.

S’interru, oi a is16,30 insu campusantu de Santu Micheli in Casteddu.

 

 

 

Foto: cagliaripad.it