Eriseu a mericeddu c’ant interrau su sindigu de Sinnia, Mateu Aledda, mortu  dominigu in domu sua a pustis de una longa maladia. Teniat sessantotu annus e fu architetu. Totu sa bidda de su Casteddaiu est tristu ca su sindigu fut un’omini de bonu coru chi boliat beni a Sinnia e a is sinniesus. Meda sa genti chi fut a s’interru erribada de dogan parti de sa Sardigna. Aledda fut sindigu de su 2016, candu iat bintu is eletzionis po fairi su sindigu contras sa sindiga becia Brabara Pusceddu. Iat fatu, innanti de fairi su sindigu, finas s’assessori a s’Urbanistica.

Sa Regioni sarda s’est fata intendiri cun s’assessori Cristianu Erriu chi at scritu: “A nomini de su presidenti Franciscu Pigliaru, de sa giunta regionali e po mei etotu, seus totus cun dd’una tristura manna in su coru po sa morti de su sindigu de Sinnia Mateu Aledda. Arregodaus de su sindigu su impignu politicu chi at tentu finas a candu non ce dd’at fata prus po sa maladia. Seus acanta a is familiaris e a totu is sinniesus in cust’ora de dolori”.

 

 

Foto: vistanet.it