Si nd’est andau Pierupaulu Fadda, giorronalista de cincuantases annus, de Barumini chi biviat in Borutta. At cumbatiu finas a s’urtimu contras sa “diavolessa”, aici iat lamau sa leucemia chi nde dd’iat boddiu una pariga de annus a imoi. Parit ca apat perdiu s’amigu nostu, invecias Pierupaulu at bintu e si nd’est andau de bincidori poita finas a s’urtima ora de gherra contras sa maladia si chesciaiat, comenti scriat in Facebook, de “cussus chi istant peus de mei”. un’animu bonu e mannu non podit mai perdiri.

In s’ora chi fut gherrendu at finas scritu unu libburu de poesias “Una carezza per L’Ail” chi est serbiu po donai dinari a su sotziu de cica chi cumbatit custa maladia.

Pierupaulu po medas annus trabagliaiat po s’Unioni Sarda comenti de corrispondenti de sa zona de Barumini, at scritu prus de una borta finas po nosu, sempiri contus chi sa genti non connosciat e meda curiosus. Fadda at finas donau vida a Antas, sa rivista de musica e de cultura sarda. Adiosu, amigu nostu, in su celu sias

 

 

 

Foto: radiovenere.com