In is degi annus chi ant erribai su numuru de is studentis in is scolas sardas at essi meda prus pagu de cussu de oi. Est una cica de sa Fundatzioni Agnelli, cun su studiu de cussu chi narata s’Istat in pissu a-i cussu chi at a sucediri in su benidori, a ddu nai. Chi in Italia is studentis, chi andant de is tres a is digiot’annus, ant a calai de unu milioni, calendu de is noi a is otu milionis, si creit chi sa Sardigna at essi sa regioni italiana chi at a tenni prus problemas. Tra degi annus su numuru de is pipius chi ant a fairi is scolas de s’asilu e is elementaris at essi de mancu de su binticuatru po centu e de su binti po gentu.

Totu custu bolit nai ca in s’Isula sarda si creit ca at a nasciri sempiri de mancu pipius e totus giai scieus poita. Cun studentis de mancu ant essi finas is professoris e is maistas a tenni calencunu problema, e parit ca is classis chi ant a serrai funt dugentuotantaseti de s’asilu e segentutrintases de is elementaris.

Po is medias e is superioris sa calada de is studentis est unu pagu de mancu, e is classis chi ant a serrai funt “feti” dugentuotantadus po is medias e centuotantacincu po is superioris.

 

 

 

 

Foto: sardiniapost.it