Calencuna cosa s’oberit in domu de su Partidu democratigu chi si chistionat de unu guvernu de “su presidenti”. Finas unu mannu comenti Gratzianu Delrio. Su ministru ponit unu frenu a chini ddi chistionat de sa segreteria de su partidu (“C’at genti prus abili de miei”) e de unu guvernu de Mattarella narat: “Chi Mattarella nos si pedit de fairi unu guvernu ndi chistionaus, de seguru, tra nosus. A cussu chi narat su presidenti donaus sempiri crobba e cicaus de agiudai. Nosu ascurtaus a totus non comenti ant fatu is Steddaus e sa Lega in is urtimus cinc’annus”.

Sa propiu cosa at nau Giuanni Cuperlo, chi est de sa minorantzia de su partidu: “Torrai andai a votai iat essi unu sbagliu mannu, una cosa chi ‘iat podiri fairi, invecias est unu Guvernu cun totu is partidus”. Cuperlo, chi at chistionau in s’arradiu in sa trasmissioni Circo Massimo, at nau puru ca: “Mateu Renzi est un’omini giovunu, est unu senadori e de seguru non si nd’andat de sa politiga po fairi atru. Su renzismu invecias nd’at pigau una sbruncada dificili de non s’arregodai. Ma non po su naturali de su segretariu beciu o po una lei fata mali. Pariat ca fut andendu beni, invecias su cuatru de martzu at nau ca no”. Cuperlo narat puru ca non creit chi sa Lega e is Steddaus ant a fairi unu Guvernu paris: “Poita Salvini cun su 17 po centu depit poderai in peis unu guvernu Di Maio cun su 32%? S’erriscu prus mannu est cussu chi si pongiant de acordiu po fairi una lei eletorali noa. Is numurus ddus tenint”.

 


Foto: partitodemocratico.it