S’abogau personali de Donald Trump, Michaele Cohen, at decrarau de airi pagau centutrintamila dollarus de buciaca sua a una attrici de su mundu pornograficu, Stormy Daniels, chi teniat una relatzioni cun su presidenti americau in su 2006, candu su republicanu fut feti unu citadinu comenti de totus e si fut coiau cun Melania e iant tentu de pagu su figliu Barron.

S’abogau – at nau in su documentu mandau a su New York Times – at spiegau ca nemus dd’at torrau su dinari chi at donau a sa femina, né sa Trump Organization e nemancu sa campagna eletorali de Trump.

“Su dinari – at assegurau – est legali poita non fut una spesa po is presidentzialis”. Cohen non at nau, a donnia manera, comenti at pagau sa Daniels e segundu is giorronalis totu est stetiu fatu unu mesi prima de is votatzionis.

Trump e sa picioca ant nau ca no est beru nudda, finas chi issa, in su 2011, iat fueddau cun d’unu giorronalista in pissu de sa relatzioni cun Trump nendu ca fut feti sessu. In cussa intervista iat nau de airi atobiau Trump in-d’unu torneu de golf in su 2006 e de airi inderetura spaciau totu cussu chi ci fut de spaciai. De pagu, invecias, candu in televisioni dd’ant pregontau chi iat tentu una relatzioni cun su presidenti at negau totu.

 

 

Foto: Toronto Star