“Deu non tengiu peruna intentzioni de mi candidai a is eletzionis po su guvernu natzionali, facu su sindigu de Casteddu e bogliu sighiri a ddu fairi ma soi trabagliendu po cicai de no ndi sciusciai su centrumanca” Aici su sindigu de Casteddu Massimu Zedda s’est chesciau in sa trasmissioni “Un giorno da pecora” chi si podit ascurtai in s’arradiu dogna dî a s’ora de prangiu e aunia trabagliat un’atra sarda famada, Gepi Cucciari de Macumere.

“In cali modu s’impignat?” dd’ant pregontau a Zedda e custu at arrespustu nendu ca si podit fairi calencuna cosa finas cun su telefoneddu e at nau de airi fueddau in custas dîs cun Renzi e Fassino. Su sindigu at fatu sciri ca Prodi est meda arriolau de biri sa manca totu a ocodeddeddus ma s’at a fairi de totu po andai imparis a is eletzionis a donnia modu. Si chistionat de una lista chi s’at a lamai “Uniti per l’Italia” ma su Sindigu at fatu sciri de non connosciri ancora su nomini.

“Deu ap’a fairi de totu po s’unidadi e non perdu s’isperantzia”, aici at acabau Zedda.