Dominigu passau gioghendu una partida de segunda categoria in Seddori at fatu assuconai a totus ma imoi Erricu Cau, si podit nai, est foras perigulu. Sa partida de s’Atletico Seddori e su Furtei (sa scuadra de Cau), no at sighiu e totus ant donau croba a is conditzionis de su giogadori. At tentu un’infartu in campu e, torrendu gratzias a su defibrilladori chi fut in campu, podit contai cun cuscientzia cussu chi at tentu. Eriseru in s’ispidali de su Brotzu de Casteddu, aunia s’agatat de cincu dîs, est andau a dd’agatai su capitanu de su Casteddu Tanieli Dessena.

“Eus bofiu fairi una sorpresa a Erricu fendu benniri Dessena, tocat a torrai gratzias a s’uficiu stampa de su Casteddu po sa disponibilidadi” at nau s’allenadori de su Furtei Andria Mura.

Erricu istat meda meglius finas chi depit abarrai asuta controllu de is dotoris. Cosas aici podint fairi cumprendiri s’importantzia manna chi podit tenni su defibrilladori in totu is campus aunia si giogat a palloni