Incidenti stradali in is orus de Capalbio

Altero Matteoli, ministru beciu de is Trasportus in su guvernu Berlusconi e sindigu beciu de Orbetello est mortu eriseru in-d’uni incidenti stradali. Su politigu est abarrau mortu po curta de un’atumbada in s’Aurelia a s’artaria de Capalbio. A nudda est serbiu su massagiu a su coru e sa respiratzioni assistia fata de unu dotori: est mortu pagu tempus in fatu. Teniat setantaset’annus

Matteoli fut nasciu a Cecina, et est stetiu ministru de s’Ambienti e de sa tutela de su territoriu de su2001 asu 2006 e ministru de is Infrastruturas e de is trasportus de su maiu2008 asu mesi de Sant’Andira de su 2011: totus a is duas is carrigas cun su guvernu Berlusconi. De su2006 asu 2011 fut finas sindigu de Orbetello in provincia de Grossetto. De sempiri un’omini de dresta, innantis cun su Movimentu Sociali Italianu e Alleanza Nazionali, fut insegus passau a su Populu de sa libertadi e a Fortza Italia, est stetiu senadori e deputau.

Berlusconi at inderetura cumentau nendu ca Matteoli lassat una grandu eredidadi e ca cun sa morti sua perdit un’amigu sabiu e sinceru.