Andrea Pes nascit in Roma in su 1975. Is primus pinturas, a pinna niedda, ddas fait apetotu, massimu in is diàrius de iscola de is amigus. Finas a candu, a s’IED, atobiat s’incisioni, un’arti chi dd’at a cambiai, mancai dûs annus agoa Andrea lassat totu ca non cuncordat cun is maistus.  De tandu fait su graficu, imperat su digitali, imbentat mallietas cun su progetu e ‘DED_Shirts’, pintat modellus de tatuagius. De su 7 asu 30 de làmpadas Andrea est in mustra cun su progetu “Ulcere Nere” a su Centru culturali Casa Attene de Macomer, sa bidda sua. Est sa primu personali de illustratzioni, pustis unas cantu colletivas de fotografia. “Po mei s’illustratzioni est su mellus, su mezu chi prefergiu po m’esprimi” narat. Andrea at isceberau 20 petzus ponendu aintru “eriseru, cras e oi de s’istória mia”. Andrea creit meda in s’istili ca “dónnia artista si depit arreconnosci de is atrus, prus de totu imoi ca seus in su mundu de is social network.

 

Sa cuncurréntzia est manna, su livellu est artu, duncas chi unu non tenit un’identidadi si perdit in su nudda”. Pinturas umbrosas, luegu de timi: “ca po mei s’emotzioni benit innantis de sa ratzionalidadi. Mi praxit contai contus iscuriosus, mi benit de su naturali”. Epuru Andrea tenit finas una vena brullana, chi nd’est benia a pillu prus de totu cun “Dorah s’acabbadora”, unu personagiu crosidadosu chi in sa retza est pighendu sempri prus pei. “Dora est a foras de totu is règulas mias. Est nàscia po necessidadi, po mi ispassiai e po fai ispassiai sa genti. Mi fait intendi beni, cun issa possu brullai cun sa realtadi donendu isfogu a s’emisferu miu prus gràficu e minimali. Dorah, in pagus fueddus, est s’ùrtima acabbadora chi nc’est. Non si scit cantus annus tengiat, tenit una faciola po no dda connosci (ca est bandida) e cicat de agatai su postu sû in sa sociedadi de oi. At a cicai unu traballu ma a s’acabbu at a cumprendi ca s’ùnica cosa chi est bona a fai de averas est a bociri…”.

 

Chini bolit sighiri custu personagiu ispassiosu – dónnia cida un’istriscia noa – ddu podit agatai in su situ wwww.dorahaccabadora.com. Progetus po cras? “M’iat a praxi a girai cun Ulcere Nere unu pagu apetotu, pustis Macumere apu a essi in Casteddu is primus 15 dîs de austu e agoa eus a biri. Bollu isperimentai in su campu de s’editoria, siat de paperi che in ebook. In prus sighiri a fai mallietas e agoa… no isciu: soi unu chi s’orroscit coidendu e duncas m’apu a depi imbentai calencuna cosa”. Po connosci mellus Andrea bastat a abbisitai su situ sû www.andreapes.com.