Su tres de cabidanni, de sàbudu, in Déximu Mannu, editzioni nùmeru seti de Decimestiza. Una dî de musica e solidariedadi apariciada de s’associatzioni Fedora: protagonista printzipali sa band milanesa de is No Guru. Custu grupu est nàsciu in su 2009, ma giai totus is chi ddu cumponint, innantis sonànt in atras band famadas.

 

Su progetu est fatu de tres ex Ritmo Tribale, una de is band rock italianas prus aprétziadas tra is annus Otanta e Noranta: Andrea Scaglia (boxi e ghitarra), Alex Marcheschi (bateria) e Brigel (bassu). A issus si funt aciuntus s’ex ghitarrista de is Afterhours Xavier Iriondo e su sassofonista de is Detonazione Bruno Romani. Fiat una dî meda bascosa, po essi a cabidanni. S’intrada cumentzàt de is ses de a merì e, po biri su cuncertu, donniunu donàt su chi podiat. Su guadangiu fiat totu po su progetu “logopedia”, po agiudai is chi tenint dificoltadi a chistionai. Su cuncertu fiat in su parcu cumunali, a costau de sa crésia de Santa Arega.

 

Totu fiat prontu: su palcu, is bangus de sa cosa de bufai, is paninus po murzai. Po chini no s’acuntentàt, ddoi fiat fintzas lissa arrustia. Su merì de mùsica s’est obertu cun sa punk band de is Hangee V. Ma totu a una borta su tempus at furriau mali, s’est postu bentu meda e at cumentzau a proi a ira. Custa situazioni est durada prus de un’ora e paricia genti at tìmiu e si nd’est torrada a domu. Is fans, andaus a posta po is No Guru, fiant giai rassenniendisiri e totus pentzànt ca no poressint prus sonai. Invecias, a sa fini, is organizadoris ant cuncordau una stantzixedda de su bar chi ddu est in su parcu. Ingui ant postu is istrumentus e is musicistas ant incarrerau, po su prexu de is piciocus.

 

Sa genti s’est spassiada meda. At incumetzau s’ipetàculu su rocker casteddaiu Joe Perrino, cun is “cantzonis de casantza”: unu de is ùrtimus progetus chi at fatu, intregau a su mundu de sa malavida. Agoa ant sonau is No Guru. Custu grupu praxit meda a is piciocus e sa genti no bièt s’ora de ddus biri. Fiat su 1996 s’ùrtima borta chi fiant calausu a Casteddu, (comenti Ritmo Tribale) e iant sonau in-d-una discoteca: su Charlie. Po cuindixi annus is fans funt abarraus a buca sciuta. Ma s’annu passau is No Guru ant fatu unu discu meda bellu: “Milano Original Sound”. Catodixi cantzonis de gosu veru poi is fans. Tra s’’89 e su ’94, comenti Ritmo Tribale, custus musicistas calànt meda in Sardigna e si funt agataus sempri beni. Iant fatu unu vìdeu puru – mancai non fessit ‘uficiali’ – de Kriminale, registrau tra Tempio e sa Valle della Luna.

 

Cun meda probabilidadi, is No Guru ant a torrai atras duas o tres bortas s’annu chi benit in Sardigna. “Fintzas a Mesi de Idas sigheus a fai unu giru po totu s’Itàlia” narat su baterista Alex Marcheschi “po fai connosci is cantzonis bessias in s’ùrtimu discu. Agoa fadeus unu vìdeu nou, chi tenit cumenti a tìtulu Mare Divano. Su de tres vìdeus, a pustis de Fuoco ai pescecani e Cammino con le mani”. Po custa Paschixedda ant a preparai un’atra cosa chi at essi pronta in beranu, o unu discu intreu o calencuna cantzoni de ponni in internet. “A Déximu eus portau cantzonis noas – narat Marcheschi – ca boleus fai cosas chi si rapresentant po cumenti seus imoi”.

 

Po cussu is No Guru, in Milano Original Sound no ant fatu tropu riferimentus a su grupu de unu tempus, mancu in su modu de sonai. Funt passaus giai cuindixi annus e, comenti narat Marcheschi: “Seus cambiaus meda. Chi innantis fiaus giovunus a intru e a foras, imoi seus giòvunus a intru ma becius in foras. E non depeus essi obrigaus a sonai cantzonis becias, ca non boleus essi sa cover band de nosu etotu. Candu capitat de ddu fai, est poita est sucédiu de sei e fiat sa dî giusta”. Custu gruppu ponit in mùsica sa realtadi de oi, narat su baterista: “Una vida prena de machìminis. Poita est beru ca seus musicistas, ma in sa vida oi non fadeus sceti custu. Sa mùsica po nosus serbit po bogai a foras siat is cosas bellas chi cussas legias. Est unu modu po agatai sa libbertadi”.